ASIN AQUA Net är ett kompakt doseringssystem för automatisk vattenbehandling med integrerade elektrodhållare, doseringspumpar och flödeskontroll. Den har även en touch screen för intuitiv kontroll, en pooltemperaturgivare, en elektronisk flödesvakt och en LAN anslutning för internetuppkoppling.

Egenskaper

  • Enkel att använda
  • Internetuppkoppling, kan se alla värden på en app.
  • Allt i ett doseringssystem

Information