Problem med vattnet?

Här är några enkla tips och råd om hur du sköter din pool och ditt spabad. Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss i så fall, så guidar vi dig så du får ett rent och klart vatten. Lycka till!

 

Poolvård

SÅ HÅLLER DU POOLEN REN OCH FRÄSCH

Många tror att det är mycket arbete att sköta en pool, men sköter du om poolens cirkulationssystem och kemiska rening, kan du med relativt lite skötsel se fram emot många sköna bad i din pool med rent och klart vatten.

Fräscht vatten – fyra enkla steg

 1. Lägg i klor 
  Lägg i klortabletter vid behov, mät alltid först, se dosering på förpackningen. Vid varmare väder eller när ni är många som badar kan du behöva tillföra lite extra klor. Mät gärna med Auto-check 15 för att se klorvärdet.
 2. Rengör poolen varje vecka
  Dammsug poolen, töm silkorgen i bräddavloppet och i pumpen samt backspola filtret var fjortonde dag. Läs nedan hur du backspolar.
 3. Kolla PH-värdet varje vecka
  Optimalt PH-värde är 7,2–7,6. Testa med en sticka eller Autocheck-15 för ett exakt provsvar, tillför PH sänk vid för högt värde, PH höj vid för lågt värde.
 4. Vid behov använd flockningsmedel
  Om poolen blir grumlig och full av smuts kan du behöva använda flockningsmedel. Det drar samman partiklarna så att de flockar ihop sig och lägger sig på botten. Då blir det enklare att dammsuga upp dem.

Dosera alltid kemikalier på kvällen efter dagens sista bad. Och blanda inte kemikalier med varandra, ej heller olika typer av klor. Se till att köpa kvalitetsprodukter – då håller din pool längre.

Värme

Det tar tid att värma upp en pool. Räkna med en ökning på 1-2 grader per dygn. Se till att ha överdraget på, så att inte värmeförlusten blir för stor. Det gäller även under badsäsongen, särskilt under natten.

Läckande pool

Det är helt normalt att vattnet dunstar i din pool. Man brukar räkna med cirka 5 centimeter per vecka. Om du misstänker att poolen läcker så börja med att kontrollera rör, kopplingar, slangar med mera. Syna alla skarvar om du kan hitta ett hål i linern. Om du inte hittar något, stäng av pumpen och låt vattnet sjunka till dess att det stannar. Där hittar du förmodligen läckan (om du inte upptäckt läckage någon annan stans). Laga med ett lagningskit från Poolhuset. Är du osäker? –  kontakta oss!

Smuts i poolen

Ta bort löv och annat skräp med hoven. Stenar som ligger på botten behöver du snabbt ta bort så inte linerns skadas. Har du fått en smutsrand vid vattenlinjen tar du bort det med vår polyesterskrubb (?), den finns att köpa i vår butik. Använd aldrig en scotchbright för att avlägsna smuts, då kan du repa linern.

 

Backspolning

BACKSPOLNING

Efter att du dammsugit poolen ska du backspola. Då spolas sanden i sandfiltret rent och smutsen från filtret spolas ut i avloppet. Hur ofta du ska backspola beror på hur mycket ni badar och hur mycket smuts som hamnat i vattnet, men en tumregel är en gång var fjortonde dag.

 

Så här gör du för att backspola (generellt, alla montage ser olika ut)

 1. Stanna pumpen
 2. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna
 3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen
 4. Sätt på locket
 5. Öppna ventilen till backspolningen.
 6. Vrid över handtaget till BACKSPOLNING
 7. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna
 8. Starta pumpen. Spola filtret cirka 1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare ska
vara frånslagen
 9. Stanna pumpen
 10. Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola cirka 15-30 sekunder
 11. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge
 12. Stäng ventilen till backspolningen och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare

Vårstart

VÅRSTART AV POOL

Uppstart av nyfylld pool eller vårstart

Vid vårstart eller nyfylld pool är det viktigt att poolen startas på rätt sätt. Följer du denna guide så kommer du kunna njuta av din pool och få en lyckad badsäsong. Tänk dock på att alla pooler är unika och förutsättningarna kan skilja sig åt. Den här guiden beskriver vårtstart för en pool med klorerat vatten. Vill du ha hjälp? Hör av dig till oss!

Tips innan du börjar uppstarten!

Vid vårstart, återmontera pooldetaljer, som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar.

 1. Kontrollera att du har kemikalier hemma. Har du kemikalier över sedan förra året använd dessa först.
 2. Kontrollera att ditt testset/mätinstrument fungerar och att du har testtabletter hemma. Det är viktigt att ha ett bra mätinstrument för att få tillförlitliga mätvärden. Vi rekommenderar inte teststickor eftersom det är svårt att fastställa korrekta värden. Använd i stället Auto-check15.
 3. Se till att du har alla avtappningspluggar till hands som du avlägsnade innan du stängde ner poolen inför vintern. Utan dessa kan poolen inte startas upp. TIPS! Ett bra ställe att förvara dessa saker på är i pumpens silkorg.

Viktiga steg att följa vid uppstart av poolen.

 1. Vid vårstart, börja med att återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Töm bräddavloppets silkorg från skräp.
 2. Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.
 3. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen.
OBS! Pumpen får under inga omständigheter startas utan vatten, eftersom axeltätningen då riskerar att skadas.
 4. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.
 5. Ställ pilen på centralventilens handtag på backspolning. Tryck ner handtaget så underlättas vridningen.
 6. Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen. Stanna pumpen.
 7. Vrid handtaget till renspolning, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till filter, vilket är filtrets normala läge. Stäng sedan ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen.

OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilen ändras.

Dags för ett första bad. Trevlig badsäsong önskar Poolhuset!

 

Vinterstängning

VINTERSTÄNGNING AV POOL

När badsäsongen är över och vintern står för dörren är det dags att vinterstänga poolen. Försäkra dig om att poolstommen klarar att vattnet fryser. Den metod vi använder för vinteravstängning kräver att du har någon typ av täckning
 som hindrar vattennivån att stiga i poolen. Vi rekommenderar vinterplåtar.

Exakt när du ska göra det, beror dels på var poolen ligger geografiskt och dels på vilka badvanor du har. Här är några råd hur du skall gå till väga vid vinterstängning av din pool. För vissa poolkonstruktioner måste vattenytan isoleras och cirkulation bibehållas.

För stommar som klarar frysning gäller:

Justera pH-värdet till 7,2-7,6 och stäng av värmen till poolen.

Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen når 10C, vid detta lag gör du en chockklorering, låt pumpen gå i ett dygn och stäng sedan av. Följd sedan vår instruktion nedan. (Tänk på att detta är generella rekommendationer då alla montage ser olika ut.)

Så här vinterstänger du din pool

 1. Skruva bort din glödlampa ur lamparmaturen och låt den ligga på sidan av din pool
under vintern.
 2. Sätt en påse eller något liknande över lampan för att skydda den. 
(Behövs bara om du har en ovan-mark pool)
 3. Sänk vattennivån till 5 cm under underkanten på dina inloppsmunstycken. 
(Om du har Jet-stream skall vattennivån sänkas under jet-streamerns nivå, tag sedan bort 
bottenpluggen ur jetpumpen)
 4. Starta poolpumpen tills sugledningen blir tömd på vatten. 
All utrustning som står utomhus eller i kallutrymmen måste skyddas mot frysskador.
 5. OBS! ställ handtaget på sandfiltret mellan två lägen.
 6. Skruva loss alla slanganslutningar till pumpar, sandfilter, värmare och dylikt.
 7. Skruva loss alla ventiler.
 8. Skruva bort tryckmätaren på sandfiltret (manometern)
 9. Skruva bort alla bottenpluggar så utrustningen blir tömd på vatten
 10. Kontrollera att inget sitter i vägen där bottenpluggarna suttit, packningar och dylikt.
 11. 
Öppna pumplocket och rengör lövkorgen.
 12. Kom ihåg Jet-stream och annan utrustning som kan sitta på något annat ställe. Utrustning som står i varmt utrymme behöver bara stängs av.
 13. Täck över poolen. Obs! Vissa poolskydd klarar inte snöbelastning. I dessa fall ska korrugerade vinterplåtar användas.

 

Spaskötsel

SÅ HÄR SKÖTER DU DITT SPA

Här är några goda råd för att hålla ditt spabad glittrande rent och fräscht.

 1. Mät pH-balansen varje vecka och när du fyllt på med nytt vatten.
 2. Använd klor som desinfektionsmedel. Dosera enligt anvisning på förpackningen.
 3. Duscha innan du badar och skölj bort tvålrester på kroppen och badkläderna.
 4. Sätt alltid på locket efter användning för att hindra nedskräpning och minska värmeförlust.
 5. Byt vattnet i ditt spabad fyra gånger per år och rengör samtidigt rörsystemet.
 6. Rengör spalocket regelbundet och behandla vinylen mot väder och vind.