MiniMaster för privata pooler

pH, fritt klor och redox. Tvåkanalssytem med elektrodkit för pH- och friklormätning eller pH och redox-mätning (ORP). MiniMaster finns också som en enkanals-version, som övervakar vattnets pH-värde eller klorvärde. MiniMaster ger dig kontinuerlig övervakning och automatisk dosering (desinfektion) av vattenkvaliteten på samma sätt som på publika bad och stora hotellanläggningar.

Med en MiniMaster installerad i din pool behöver du inte längre tänka på din vattenkvalitet – det sköter MiniMaster automatiskt.

Passar alla typer av pooler

MiniMaster finns i flera olika utföranden för att passa alla typer av pooler. MiniMaster utrustad med alla tillval är en komplett mät- och doserenhet. pH-värdet mäts med hjälp av en pH-elektrod. Klormätning sker med hjälp av en friklorselektrod eller redoxelektrod. Klara och tydliga LED-dioder visar statusen på din vattenkvalitet.

Egenskaper

  • Digital LED-display
  • Flödesmätare
  • Förfilter
  • Fällbar flödescellsmodul
  • Transparent flödescell
  • Automatisk mätning av vattenkvaliteten
  • Styrning av doserutrustning för klor, redox och pH

Information