CO2 är en driftsäker och lättanvänd utrustning för stabilisering av pH-värdet i poolen. Utrustningen styrs och kontrolleras via reglerutrustning t.ex. Autodos och passar alla typer av pooler.

Gasflödet kan enkelt justeras och avläsas på flödesmätaren. Möjlighet finns att enkelt ansluta extern larmfunktion.

Egenskaper

  • Hög säkerhet
  • Användarvänlig
  • Reducerar vattnets korrosivitet och stabiliserar pH-värdet
  • Styrs via Autodos
  • Larmfunktion kan anslutas externt
  • Driftindikeringslampa för dosering
  • Tippskydd för gasflaskor medföljer

Information