SBM är en poolpump av plast avsedd för cirkulation av poolvatten. Motoraxeln fungerar samtidigt som pumpaxeln på vilken pumphjulet är monterat. Axeltätningen är en mekanisk tätning av bälgtyp som är monterad på ett pumphjulsnav av plast. Detta ger en säker separation mellan poolvatten och elmotor.

 

Konstruktionen gör att pumpen kan användas i poolvatten med salthalt upp till 0,5%. Pumpen är uppbyggd i block och tar liten plats. I pumphuset finns en integrerad silkorg.

Egenskaper

  • Pumphjulet direktmonterat på pumpaxeln 
  • Högkvalitativa material 
  • Försedd med avtappningsplugg
  • Integrerad pumpfot 
  • Transparent pumplock

Information